НОВИНИ

   На 22 февруари учениците от ПГСС, с. Ситово съвместно с община Ситово и Местната комисия срещу борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател госпожа Еда Самиева отбелязаха Деня на розовата фланелка - международен ден за противопоставяне на тормоза в училище. Те казаха „Не на тормоза, не на агресията!“. Ученици, учители и служители на гимназията облечени в розово, показаха своята непримиримост към тормоза в училище. Послания към учениците да бъдат толерантни, търпеливи и добри отправиха госпожа Гинка Йорданова, директор на гимназията и госпожа Еда Самиева.
С розови балони в ръка, възпитаниците на ПГСС застанаха в кръг и по този начин изразиха своята съпричастност и отправиха призив за повече съчувствие, разбиране и подкрепа.


Днес на 21. 02. 2023г. в ПГСС с. Ситово се проведе училищния кръг на състезанието „Млад фермер“ . Състезанието се провежда всяка година и е организирано от Министерството на образованието и науката с партньор Аграрен университет – гр. Пловдив. Състезанието се провежда в три етапа (кръга): училищен, регионален и национален. Задачите, които учениците трябва да изпълнят на всеки кръг на състезанието, са изготвени върху учебното съдържание от професионалната подготовка (по теория и по практика) за специалностите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“.
Организатори на училищния кръг бяха инж. Даниела Георгиева, инж. Надя Кръстева, инж. Димитър Иванов – учители по професионална подготовка.
В този кръг взеха участие всички желаещи ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас . Учениците се състезаваха по три модула:
▪ Растениевъдство; ▪ Животновъдство; ▪ Механизация на селското стопанство.
Победители в училищния кръг на състезанието са:
▪ В модул Растениевъдство - Андрей Драгоев от 11 клас ;
▪ В модул Животновъдство - Аккън Амди от 10 клас ;
▪ В модул Механизация на селското стопанство- Алпер Ахмед – 12 клас.
Тези ученици ще бъдат отбора, който ще представи Гимназията в регионалния кръг на състезанието“ Млад Фермер“.

 

    И тази година в Професионална гимназия по селско стопанство, с. Ситово бе отбелязан празника „Свети Валентин“ – един от най-красивите празници, посветен на най-ценното чувство – Любовта. Организатори на събитието бяха учениците от групите за занимания по интереси „Клуб Арт работилница“ и „Фотосвят“ с ръководители Невяна Петкова и Елиз Бакал.

   По традиция, на този ден милиони хора по света си изпращат любовни послания, които наричат Валентинки и вярват в тяхната магическа сила. Учениците подготвиха и раздадоха валентинки с интересни послания за любовта на учениците, ръководството, учителите и училищния персонал. Желаещите имаха възможност да си направят снимка за спомен с рамка декорирана специално за празника. Денят премина с много настроение и в „цвят червен“ – символ на любовта, енергията, силата, живота и виното.

Обичайте се и бъдете обичани, но безопасно! Любовта спасява света!

                              


На днешния празник на любовта да си припомним една от най-великолепните, най-възхвалявани и най-обичани напитки от векове – виното. То също има празник днес и макар датата 14 февруари да разделя мнозина, които казват, че празнуват Свети Валентин или Трифон Зарезан, всъщност виното и любовта са неотменимо свързани, като според мнозина само виното трае вечно.


© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio