Земеделие

Земеделие

Професия: Фермер
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години
Мото: Никои не е по-голям от хляба!
Пчеларство

Пчеларство

Професия: Фермер
Прием: след 8 клас
Срок на обучение: 4 години
Мото: Пчеларството – живот за планетата Земя
Растителна защита

Растителна защита

Професия: РАСТЕНИЕВЪД
Прием: след 8 клас
Срок на обучение: 4 години
Трайни насаждение

Трайни насаждение

Професия:
Техник - растениевъд
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години
Производство и преработка на мляко и млечни продукти

Производство и преработка на мляко и млечни продукти

Професия:
„Оператор в хранително- вкусовата промишленост”
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години
Мото: Добри специалисти = качествени продукти и здрави хора!
Механизация на селското стопанство

Механизация на селското стопанство

Професия:
„Монтьор на селско стопанска техника”
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години
Пчеларство<br>и бубарство

Пчеларство
и бубарство

Професия: “Техник-животновъд”
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Дистанционно

Уважаеми ученици и родители, дистанционното обучение се удължава до 21.12.2020 г. 

ПГСС - Ситово

Добре дошли в нашето Интернет пространство! Това е официалната страница на Професионалната гимназия по селско стопанство – с. Ситово, обл. Силистра. Училище – продължител на традициите, но със свое лице!
Тук ще намерите коректна информация за живота и дейността на училището. Ще научите повече за нашите изяви. Ще Ви разкрием възможностите за реализация, които предоставя обучението по изучаваните специалности. Ще се запознаете с нашите партньори.
© 2021 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio