ИКТ в училище

Image

Национална програма на МОН „ИКТ в училище”.  Цел на програмата: гарантиране на минимална технологична обезпеченост на училището чрез обновяване на компютърната материална база.

 От ПГСС заявени: стационарни и преносими компютри – 16 бр.; таблети – 12 бр.; мултимедийни проектори; интерактивни дъски; специализиран софтуер и др. компютърни компоненти. Обща стойност – 35 600 лв.

© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio