Ученически практики

Ученически практики: осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ).  ПГСС работи от учебната 2012 г./2013 г. по проекта.

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

Социални партньори:

- „Екопродукт” ЕООД, с. Попина;

- ЗК „16 декември”, с. Гарван;

- „Сити Милк 2000” ЕООД, с. Ситово;

- ЗК „Нива 93”, с. Проф. Иширково;

- „Интер ЕС 2000” ЕООД, Ситово

- „Първи май” АД, клон с. Нова Попина

Image
© 2022 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio