НЕПЕДАГОИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Красимира Петрова – главен счетоводител
Теодора Драгоева – касиер-деловодител
Милка Савова - хигиенист - чистач
Шабан Черкез - шофьор-поддръжка
Марийка Стоянова - портиер-домакин
Виолета Стоянова - хигиенист - чистач
Ресми Ахмед - шофьор,невъоръжена охрана
Зекерие Рафи - огняр
Леман Бейзат - деловодител, архивар
Нурие Джелил - образователен медиатор
Менекше Невзат- образователен медиатор

© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio