ЕРАЗЪМ+ 2

Последни инструкции преди пътуването до Силиври, Турция

И Н С Т Р У К Т А Ж на учениците във връзка с участие в проект №2021-1-BG01-KA122-VET-000017026
„Мобилност за професионално развитие“, по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1“ Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, от 09.04.2022 г. до 24.04.2022 г.
Image
© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio