ЦОИДУЕМ

  През 2020г. ПГСС спечели проект ,,Заедно можем повече, заедно сме по-усмихнати" към ЦОИДУЕМ.
   Проектът включва семинар на тема ,, Защо трябва да съм толерантен", клубове по интереси, образователна екскурзия и училищно мероприятие. Целите на проекта са свързани с интегриране на учениците, превръщане на училището в привлекателна и толерантна среда.


© 2021 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio