ДЗИ И ДКИ

ДЗИ И ДКИ

Държавни зрелостни изпити

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2020 - 2021 година

1.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май - юни

1.1. Български език и литература –20 май 2020 г. ,начало 08:00ч.

1.2. Втори държавен зрелостен изпит –  22 май 2020 г. ,начало 08:00ч.

1.3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май  - 29 май 2020 г.

 

Сесия август - септември

1.4.Български език и литература – 27 август 2020 г. , начало 08:00ч.

1.5.Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г. , начало 08:00ч.

1.6. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  31 август  - 03 септември 2020 г.

 

ІІ. Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

1.Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността, и изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

1.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2019-2020 година.

Сесия януари

За втора степен - теория – 21.01.2021 г.

За втора степен - практика – 25.01.2021 г.

 

1.2.  За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020-2021 година:

1.2.1. Сесия юни-юли

а)   За първа и втора степен - теория – 04.06.2021 г.

б)   За първа и втора степен - практика - 09.06. – 12.06. 2021 г.

1.2.2. Сесия септември

За първа и втора  степен - теория – 09.09.2021 г.

За първа и втора степен  - практика – 13.09.2021 г.

 

 2.Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

2.1.  За лица придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020 – 2021 година.

Сесия януари

Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г.

2.2  За лица придобили право да положат изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2019-2020 година:

2.2.1.  Сесия юни – юли

а)  Срок за подаване на заявления за втора  степен – 17.03.2021 г.

б)  Срок за подаване на заявления за първа  степен – 14.06.2021 г.

 

2.2.2.  Сесия септември

Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.

 

3.Срокове за получаване на  задания за полагане на държавните изпити по практика на професията  и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:  

Сесия януари

За втора степен - практика – 21.01.2021 г.

Сесия юни-юли

За втора степен - практика – 04.06.2021 г.

Сесия септември

За втора  степен - практика – 09.09.2021 г.

 

 

ІІІ. Дати за провеждане на изпитите от национални външни оценявания, както следва:

 

Х клас                                                                               

Български език и литература – 16.06.2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 18.06.2021 г., начало 8,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17.06.2021 г., начало 8,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода  11-15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)


© 2021 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio