ДЗИ И ДКИ

ДЗИ И ДКИ

Държавни зрелостни изпити

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2021 - 2022 година

1.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май - юни

1.1. Български език и литература – 18 май 2022 г. ,начало 08:30ч.

1.2. Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) –  20 май 2022 г. ,начало 08:30 ч.

1.3. Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май  - 03 юни 2022 г.

1.4. Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) –  26 май 2022 г. до 28 май  2022 г.,начало 08:30 ч.

 

Сесия август - септември

1.4.Български език и литература – 25 август 2022 г. , начало 08:30ч.

1.5.Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г. , начало 08:30ч.

1.6. Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август  - 02 септември 2022 г.

 

ІІ. Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.

1.Дати за провеждане на държавните изпити - част по теория на професията и специалността, и изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

1.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021-2022 година.

Сесия януари

За втора степен - теория – 21.01.2022 г.

За втора степен - практика – 25.01.2022 г.

 

1.2.  За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021-2022 година:

1.2.1. Сесия май-юни

а)   За първа и втора степен - теория – 20.05.2022 г.

1.2.2. Сесия август-септември

За първа и втора  степен - теория – 26.08.2022 г.

 1.3. За лица, придобили право да положат държавните изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021-2022 година: 

1.3.1. Сесия май-юни

За първа и втора степен - практика - 26.05. - 28.05.2022 г.

1.3.2. Сесия август - септември 

За първа и втора степен - практика - 30.08.2022 г.

1.4. За ученици от X и XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията, съответна или за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2021 - 2022 година:

1.4.1 Сесия май-юни - 19.07.2022 г.

1.4.2. Сесия август-септември - 26.08.2022 г.

1.5. За ученици от X и XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по практика на професията, съответна или за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2021 - 2022 година:

1.5.1 Сесия май-юни - 22.07.2022 г.

1.5.2. Сесия август-септември - 30.08.2022 г.

 2.Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:

2.1.  За лица придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година.

Сесия януари

Срок за подаване на заявления – 21.12.2021 г.

2.2  За лица придобили право да положат изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021-2022 година:

2.2.1.  Сесия май – юни

а)  Срок за подаване на заявления за втора  степен – 03.02.2022 г.

б)  Срок за подаване на заявления за първа или втора степен за ученици съответно от X и XI клас – 01 - 18.02.2022 г.

 

2.2.2.  Сесия август - септември

Срок за подаване на заявления за ученици съответно от X и XI клас – 01 - 15.08.2022 г. 

 

3.Срокове за получаване на  задания за полагане на държавните изпити по практика на професията  и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва:  

Сесия януари

За първа и втора степен - практика – 21.01.2022 г.

Сесия май-юли

За първа и втора степен - практика – 20.05.2022 г.

Сесия август-септември

За първа и втора  степен - практика – 26.08.2022 г.

 

ІІІ. Дати за провеждане на изпитите от национални външни оценявания, както следва:

 

Х клас                                                                               

Български език и литература – 14.06.2022 г., начало 09,00 часа

Математика – 16.06.2021 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17.06.2022 г.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода  20-22 юни 2022 г. 


© 2022 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio