ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

ВАКАНЦИИ 2022-2023

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – Есенна ваканция 
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – Коледна ваканция
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – Междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – Пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – Пролетна за XII клас

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2022 г. – ВТОРИ ДЗИ 
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII, X клас

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на X клас 
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на X клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

02.02.2021 г. 

Край на първия учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.01.2023 г. и след това учебните занятия се подновяват на 06.02. 2023 г.


© 2023 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio