ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

ВАКАНЦИИ 2020-2021

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – Есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – Коледна
01.02.2021 г.  – 03.02.2021 г. вкл. – Междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – Пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – Пролетна за XII клас

Неучебни дни:

02.04.2021 г. – Ден на таланта
19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2021 г. – Спортен празник
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII, X клас

11.06.2021 г. – НВО по БЕЛ
14.06.2021 г. – НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021година:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. – 07.06.2021г. – I – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)


© 2021 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio