ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

ВАКАНЦИИ 2023-2024

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – Есенна ваканция 
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – Коледна ваканция
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – Междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – Пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2023 г. вкл. – Пролетна за XII клас

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – ВТОРИ ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII, X клас

10.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на X клас 
12.06.2024 г. – НВО по математика в края на X клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. 

Край на първия учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.01.2024 г. и след това учебните занятия се подновяват на 06.02. 2024 г.


© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio