ЕРАЗЪМ+ 3

Последни инструкции преди пътуването до Силиври, Турция

И Н С Т Р У К Т А Ж на учениците  във  връзка с участие в проект: проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000069621„Професионално развитие и краткосрочна мобилност за ученици“, финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност 1“Образователна мобилност за граждани“, сектор: „Училищно образование“ от 01.04.2023 г. до 16.04.2023 г.
Image
Рекламни материали: 

Image
© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio