СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА

КЛАССПЕЦИАЛНОСТБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
8„ПЧЕЛАРСТВО И БУБАРСТВО“-
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“-
„ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“13
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“15
10„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“3
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“5
11„ЗЕМЕДЕЛЕЦ“9
12„РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“-
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“8


© 2021 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio