УЧИТЕЛСКИ ЕКИП

Учители

Гинка Иванова Йорданова  – директор, учител по Икономика и Предприемачество

Анета Петлешкова –  заместник - директор по учебната дейност, Математика

Галина Борисова – старши учител, Български език и литература

Донка Димова – старши учител, Биология, Химия, Екология и Филисофия

Полина Христова – учител, Български език и литература, Френски език

Ервин Ибрям –  учител, Физика, Информационни технологии 

Елиф Халим - Педагогически съветник, учител

Инж. Даниела Георгиева – старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Инж. Димитър Иванов – старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Инж. Надя Кръстева старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Зооинж. Рашид Абтула – учител, професионална подготовка - теория и практика

Ерхат Мустафа - учител, професионална подготовка - практика

Айфер Ахмед - учител, Български език и литература, Английски език

Калоян Кръстев - учител, Английски език, Бизнес комуникации и Философия

Метин Мехмедучител, професионална подготовка - практика

Наим Наим - старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Налян Хюсеин - учител,География, Биология, Филисофия

Насуф Даил - учител, История, География и Гражданско образование

Рустислав Добрев - учител, Физическо възпитание и спорт

Ана- Мария Драгоева - Ресурсен учител


© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio