НОВИНИ

Училищния кръг на състезанието „Млад фермер“ - 2023 г.

Днес на 21. 02. 2023г. в ПГСС с. Ситово се проведе училищния кръг на състезанието „Млад фермер“ . Състезанието се провежда всяка година и е организирано от Министерството на образованието и науката с партньор Аграрен университет – гр. Пловдив. Състезанието се провежда в три етапа (кръга): училищен, регионален и национален. Задачите, които учениците трябва да изпълнят на всеки кръг на състезанието, са изготвени върху учебното съдържание от професионалната подготовка (по теория и по практика) за специалностите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“.
Организатори на училищния кръг бяха инж. Даниела Георгиева, инж. Надя Кръстева, инж. Димитър Иванов – учители по професионална подготовка.
В този кръг взеха участие всички желаещи ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас . Учениците се състезаваха по три модула:
▪ Растениевъдство; ▪ Животновъдство; ▪ Механизация на селското стопанство.
Победители в училищния кръг на състезанието са:
▪ В модул Растениевъдство - Андрей Драгоев от 11 клас ;
▪ В модул Животновъдство - Аккън Амди от 10 клас ;
▪ В модул Механизация на селското стопанство- Алпер Ахмед – 12 клас.
Тези ученици ще бъдат отбора, който ще представи Гимназията в регионалния кръг на състезанието“ Млад Фермер“.

© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio