1 ДЕКЕМВРИ

Posted in Новини

Във връзка със Световния ден за борба със СПИН в ПГСС - с. Ситово се представиха различни дейности от  ученици от десети клас заедно със старши възпитател г-жа Славянка Стоянова и класния ръководител г-жа Тодорка Костадинова.

Направено е информационно табло със цел повишаване на осведомеността на  учениците за предимствата на тестването, ранното откриване и своевременното насочване на инфектираните лица към лечение.  Информация  за начините на превенция, с което да защитят себе си и своите близки.
Анонимно са анкетирани повече от 51 ученика от гимназията. Анкетираните млади хора имат добри познания за начините и средствата за предпазване от заразяване с ХИВ, кои са уязвимите групи с рисково поведение , адекватно отношение към ХИВ  - позитивните лица в  обществото.

Днес 30.11.2018г. в ПГСС – с. Ситово  се проведе здравна лекция от ученици от десети клас във връзка с утрешния ден 01.12. – Световен ден за борба и профилактика със СПИН. Лекторите са Емирхан Шабан и Едиз Сейхан , ученици от десети клас. На всички ученици и учители след това бяха раздадени информационни материали предоставени от  РЗИ- гр. Силистра и Български червен кръст – гр. Силистра .

Алиджан Рушинай ученик от десети клас  се включи в последния момент с  презентация за СПИН.