Елвира Димитрова - директор за 1 ден

Posted in Новини

 Елвира Димитрова от 12 „а” стана директор за един ден в Професионалната гимназия по селско стопанство в с. Ситово в Деня на ученическото самоуправление днес.

Работата започна със 17 назначения. Ученическото ръководство определи отговорници за учебните работилници, класни ръководители, преподаватели по специални и общообразователни предмети, както и помощен персонал – охрана, възпитатели и отговорници по чистотата в училището и общежитието. Изборът „застигна” най-активните и изявени през годината гимназисти от 9, 10, 11 и 12 клас.

„Добруджански ритми” в Истанбул за Деня на детето

Posted in Новини

 

 

 

„Добруджански ритми” в ИстанбулФолклорният танцов състав „Добруджански ритми” към ПГСС – с. Ситово спечели сърцата на зрителите по време на Деня на детето в Истанбул. Празникът се провежда всяка година на 23 април.

Младите танцьори от Ситово гостуваха за пръв път на побратимената община Картал – част от турската столица. Поканата дойде от Сдружението за култура и солидарност на изселниците от Балканите.  Дванайсетте гимназисти, водени от преподавателя си по български език и литература Галина Борисова и хореографа Стефан  Станчев, изнесоха два концерта.

Ситовци с успешно представяне в „Млад фермер”

Posted in Новини

Отборът на Професионалната гимназия по селско стопанство се представи успешно на петото издание на регионалното състезание „Млад фермер”, съобщи ръководителят на отбора инж.Надя Кръстева – преподавател по професионална подготовка в ПГСС.

През тази година честта да представят училището се падна на Ангел Камарашев от 10"а" клас, Айджан Абил и Сезен Севгин от 11 „а”. Всеки от тях защити наученото съответно в направленията „Животновъдство”, „Растениевъдство” и „Майсторско управление на селскостопански машини”. Участниците от ПГСС не бяха сред призьорите, но преподавателите им инж. Надя Кръстева, инж. Даниела Георгиева и инж. Димитър Иванов са горди от постиженията на своите възпитаници.

СЪОБЩЕНИЕ

Posted in Новини

 На вниманието на зрелостниците!!!

На 11.04.2014 г. от 09.30 часа ще се проведе ПРОБЕН държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на Втора степен на професионална квалификация за учениците, добили това право през учебната 2013 – 2014 година.

Пробната матура ще се проведе при следната организация: