"Ученически практики"

Posted in Новини

На 13. 03. 2018г. В ПГСС се даде старт на проекта "Ученически практики" - фаза1.

В проекта участват 20 ученици от 10 до12 клас, които ще работят на различни реални работни места, свързани с изучаваните от тях професии.

Партньори на гимназията при реализиране на проекта са :
1.ЕООД "ИнтерЕС2000" с.Ситово
2.ЕООД "СитиМилк" с. Ситово
3."Екопродукт" гр.Силистра
4.ЗП "П.Запрянова" с. Ситово
5.ЗП "Е.Бакал" с.Искра
Наблюдаващите учители са Инж.Даниела Георгиева и Инж.Надя Кръстева.

Пожелаваме успех на всички участници в проекта.

 

 

Обявява

Posted in Новини

ПГСС ОБЯВАВА ПРИЕМ: СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС     

 

                                                   СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС