Учебна програма за 8б клас

Posted in Учебна програма за 8б клас

Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

8б клас

 

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

AE

Математика

История

ОТХП пр. Рпп

ОТХП пр. Рпп

БЕЛ

БЕЛ

404

-

 302

 401

-

-

303

303

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ИТ

Предприемачество

География

Биология

АЕ

БЕЛ

403

303

401

304

-

301

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Микробиология Рпп

Математика

История

СМХВП Рпп

Физика

АЕ

АЕ

404

302

 401

 404

302

-

-

 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Биология

Бел

Философия

ФВС

Химия

СМХВП пр. Рпп

СМХВП пр. Рпп

Сп. игри

304

301

401

-

304

101

101

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФВС

ОТХП Спп

ОТХП Рпп

ИИ

Математика

БЕ ДП

-

 101

101

302

 302

 302