ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Posted in ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

 

Специалност: „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

Професия: Техник - растениевъд

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

 

Ще получите:

ДИПЛОМА за средно образование;

СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация;

СВИДЕТЕЛСТВО за управление на МПС - кат. В и Ткт.