Отчет

Posted in БЮДЖЕТ

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 година 

Отчет

Oтчет Март 

 

 

Oтчет Юни 

 

 

 

Oтчет Септември  

 

Отчет на бюджет към 31.12.2017 г.

Отчет на бюджет към 31.03.2018 г.

 

 Отчет на бюджет към 30.06.2018 г.

 Отчет на бюджет към 30.09.2018 г.

 Отчет на бюджет към 31.12.2018 г.

 Отчет на бюджет към 31.03.2019 г.

  Отчет на бюджет към 30.06.2019 г.

 Отчет на бюджет към 30.09.2019 г.

Отчет на бюджет към 31.12.2019 г.

Отчет към 31.03.2020 г.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ

Posted in БЮДЖЕТ

Утвърден бюджет към 01.01.2016

Утвърден бюджет към 31.12.2016

Бюджет

Бюджет Март 

 

 

Бюджет Юни 

 

 

 

 Бюджет Септември 

ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2017

Бюджет 2018

Актуализиран бюджет

Актуализиран бюджет 21.12.2018 г.

Актуализиран бюджет 10.04.2019 г.

 Първоначален бюджет за 2019 г.

Актуализиран бюджет към второто тримесечие за 2019 г.

Актуализиран бюджет за 2019 г.

Актуализиран бюджет за 2019 г.

Първоначален бюджет 2020 г.

Актуализиран бюджет към 31.03.2020 г.