Консултации

Posted in Консултации

ГРАФИК за приемно време на педагогическите специалисти за среща с родители

през втория учебен срок на учебната 2017 - 2018 г.

 

Педагогически специалист

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

 Гинка Йорданова - директор

Вторник

10.30 -11.15 ч.

Каб. Дирекция

 Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейност

Сряда

08.00 -08.45 ч.

Каб. Счетоводство

 Галина Борисова - старши учител

Понеделник

13.50-14.35ч.

Каб. 301

 Даниела Георгиева - старши учител

Понеделник

13.10-13.50ч.

Каб. 402

 Тодорка Костадинова - старши учител

Понеделник

13.10-13.50ч.

Каб. 304

 Невяна Петкова - старши учител

Вторник

11.40-12.05 ч.

Каб. 401

 Надя Кръстева - старши учител

Вторник

14.25-15.20ч.

Каб. 404

 Димитър Иванов - старши учител

Понеделник

11.20-12.05ч.

Работилница

 Ервин Ибрям - учител

Четвъртък

12.45-12.30ч.

Каб. 304

 Петръ Станев -  учител

Понеделник

13.50-14.35ч.

Работилница

Рашид Абтула - учител Вторник 14.25 - 15.20ч. Каб. 405

Елиз Бакал - учител

Шенай Дауд - учител

Понеделник

Понеделник

10.30 -11.15ч.

11.40 - 12.05ч.

Каб. 302

Каб. 303 

Консултации за родители

Posted in Консултации

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИИ УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за втория учебен срок, 2017/2018 учебна година

 

Клас

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Време на провеждане

Място на провеждане

8 КЛАС

Елиз Бакал

ЧЕТВЪРТЪК

09,45 - 10,30

Каб. 302

9 КЛАС

Шенай Дауд

СРЯДА

13,30 - 14,15

Каб. 303

10 КЛАС

Невяна Петкова

ВТОРНИК

13,30 - 14,15

Каб. 401

11 КЛАС

Даниела Георгиева

СРЯДА

12,45 - 13,30

Каб. 304

12 КЛАС

Галина Борисова

ПОНЕДЕЛНИК

13,50 - 14,35

Каб. 301