Консултации

Posted in Консултации

ГРАФИК за приемно време на педагогическите

специалисти за среща с родители

през първия учебен срок на учебната 2018 / 2019 г.

 

Утвърден със Заповед №23/ 17.09.2018 г.

 

Педагогически специалист

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

 Гинка Йорданова - директор

 

Вторник

10.30 -11.15 ч.

Каб. Дирекция

 Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейност

 

Сряда

08.00 - 08.45 ч.

Каб. Счетоводство

 Галина Борисова - старши учител

 

Четвъртък

09.45 - 10.30 ч.

Каб. 301

 Даниела Георгиева - старши учител

 

Сряда

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 402

 Тодорка Костадинова - старши учител

 

Петък

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 304

 Невяна Петкова - старши учител

 

Вторник

11.45 - 12.30 ч.

Каб. 401

 Надя Кръстева - старши учител

 

Сряда

11.45 - 12.30 ч.

Каб. 404

 Димитър Иванов - старши учител

 

Петък

12.45 - 13.30 ч.

Работилница

 Ервин Ибрям - учител

 

Четвъртък

09.45 - 10.30 ч.

Каб. 302

 Петър Станев -  учител

 

Петък

12.45 - 13.30 ч.

Работилница

Елиз Бакал - учител

 

Вторник 10.45 - 11.30 ч. Каб. 302

 

Рашид Абтула - учител

 

 


 

 

 

Айфер Ахмед - педагогически съветник, учител

 

 

Вторник

Понеделник

Вторник

 


 

Сряда

Четвъртък

Петък

 

 

13.30 - 12.00 ч.

09.30 - 12.00 ч.

08.00 - 10.30 ч.

 


 

08.00 - 12.00 ч.

08.00 - 12.00 ч.

09.00 - 11.00 ч.

 

Каб. 101

 

 


 

 

 

Ресурсен кабинет 

Консултации за родители

Posted in Консултации

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за първия учебен срок, 2018 / 2019  учебна година

Утвърден със Заповед №51 / 17.09.2018 г. на директора на гимназията

 

 

Клас

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

 

Време на провеждане

 

Място на провеждане

8 КЛАС

Айфер Ахмед

ПЕТЪК

11.15 - 12.00

Каб. 303

9 КЛАС

Елиз Бакал

ВТОРНИК

09.45 - 10.30

Каб. 302

10 КЛАС

Тодорка Костадинова

ПЕТЪК

10.45 - 11.30

Каб. 304

11 КЛАС

Невяна Петкова

ВТОРНИК

11.45 - 12.30

Каб. 401

12 КЛАС

Даниела Георгиева

ПОНЕДЕЛНИК

09.45 - 10.30

Каб. 402

 

Последни новини

Prev Next