Училище

Posted in Училище

ПГСС- Ситово разполага с класни стаи, специализирани кабинети за професионално обучение, лаборатория и компютърен кабинет. Отделно всяка класна стая разполага с компютър и Интернет връзка. Обзаведени са с нова ученическа мебел и бели дъски. Стаите се отопляват с климатици. В училището е монтирано видеонаблюдение .

Гимназията разполага с три работилници и учебни офиси по професионална подготовка.

Последни новини

Prev Next

..

Занимания по интереси   2018/2019 г.

 

Важна информация и срокове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация: