Непедагогически персонал

Posted in Непедагогически персонал

Красимира Петрова – главен счетоводител

Теодора Драгоева – касиер-деловодител

Величка Димитрова - хигиенист - чистач

Милка Савова - хигиенист - чистач

Шабан Черкез - шофьор-поддръжка

Марийка Стоянова - портиер-домакин

Виолета Стояноваподдръжка

Ресми Ахмед - шофьор,невъоръжена охрана

Зекерие Рафи - огняр

 

 

Последни новини

Prev Next

..

Занимания по интереси   2018/2019 г.

 

Важна информация и срокове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация: