За проекта

Posted in Проекти

През 2017 година, ПГСС спечели конкурсна процедура финансирана от ЦОИДУЕМ.

В рамките на две години ще бъдат организирани две екскурзии. Три клуба за извънкласни дейности ще учат учениците на нови умения. Ще бъдат организирани две училищни мероприятия, с песни, танци, състезания.

Последни новини

Prev Next

..

Занимания по интереси   2018/2019 г.

 

Важна информация и срокове

Информация за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация: