Учебна програма за 8 класс

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Първи срок, учебна 2018/ 2019 г.

8 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Математика

История

Физика

ИТ I гр./ОТХП СПП  II

БЕЛ

БЕЛ

Биология

303

302

401

302

 403

303

303

405

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТОЗК пр. РПП  I / ИТ II

Химия

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕ  СИП

403

304

 304

303

303

303

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предприемачество ОбПП

Математика

АЕ

АЕ

Философия

История

ОЗТ  РПП  I  /ОТХП пр. РПП II

303

302

403

403

401

401

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Физика

География

ТА РПП I/Микробиология РПП II

ФВС

АЕ

ЕЕ пр. РПП I / ОТХП пр. РПП II

ТОЗК  РПП I / ОТХП пр.  РПП II

303

401

102

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Музика

ЕЕ

ФВС

Математика

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ДЧФС

303

401

302

403/

 

 

 

 

 
 

Учебна програма за 12 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Първи срок, учебна 2018/ 2019 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Свят и личност

ССТ т. / ОВМ

Растениевъдство / Пчеларство

Математика

Животновъдство/ ССТ

БЕ ЗИП

Икономика

402

301

102

402 / 101

302

101/102

301

 401

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЧЕП

ФВС

Растениевъдство / Пчеларство пр.

Растениевъдство / Пчеларство пр.

РМТА пр. / Пчеларство пр.

РМТА пр. / Пчеларство пр.

 

 

 402/101

402/101

 102/101

 102/101

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Икономика

ССТ /ОВМ

Животновъдство / МР ЗИП

Математика

БЕ ЗИП

ЧЕП

ДЧФС

401

102

101/102

302

301

 

-

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЛК ЗИП/ Пчеларство ЗИП

Животновъдство пр. / ССТ пр.

Животновъдство пр. / ССТ пр.

ССТ пр. / Пр. практика

ССТ пр. / Пр. практика

Свят и личност

ОАПЕС ЗИП/ ССТ

404/101

101/Рсб

101/Раб

Раб.

Раб.

 301

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пр. практика / Пчеларство

Пр. практика / Пчеларство

Икономика

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

101

101

401

 301

301

 -

 

 

Учебна програма за 11 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Първи срок, учебна 2018/ 2019 г.

11 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

БЕ ЗИП

Математика

История

БЕЛ

ФВС

ТА ЗИП

ДЧФС

401

303

302

401

301

-

 102

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ССТ т.

Растениевъдство

Философия

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

301

403

301

 101

101

101

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Животновъдство

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

101

404

301

301

402

402

402

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЕ

Математика

История

Животновъдство

ФВС

ССТ

БЕ ЗИП

404

 302

401

101

-

102

303

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Растениевъдство

БДП

БДП

БДП ЗИП

ССТ пр.

ССТ пр.

402

 

 

 

Учебна програма за 10 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Първи срок, учебна 2018/ 2019 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

Етика и право

АЕ

ЗП / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

304

401

401

403

 -

403

403

403

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

БЕЛ

БЕЛ

ТА / ТС

АЕ

Химия

Математика

303

303

 102

304

304

302

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

БЕЛ

ИТ / ТС

География

Физика

ФВС

Биология

304

304

403

401

302

-

304

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ТА / ИТ

Растениевъдство / ПА в ХВП

ФЕ

ФЕ

История

Математика

ДЧФС

102/403

403

303

303

401

302

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТА пр./ЗБУТ

ТА пр./ЗБУТ

ТА пр./ПА ЗИП

Растениевъдство/ПА в ХВП

ФВС

Етика и право

Раб./302

Раб./302

Раб.

403

-

401

 

Последни новини

Prev Next