Учебна програма за 8а класс

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

8а клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Математика

АЕ

БЕЛ

ИИ

Физика

ИТ

ФВС

402

302

 -

 301

302

302

403

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Предприемачество

История

АЕ

БЕЛ

Биология

География

303

401

301

304

401

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

История

ТА Рпп

АЕ

АЕ

Биология

СП. игри

302

401

 -

 -

-

402

-

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗТ Рпп

БЕЛ

БЕЛ

 

Химия

ОР Рпп

Философия

ТА пр. Рпп

-

301

301

304

402

403

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТА Рпп

ФВС

Математика

Почвознание Рпп

ЗТ Рпп

БЕ ДП

402

302

402

 -

 303

 

 

 
 

Учебна програма за 12 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

БЕЛ

БЕЛ

ССТ

ССТ пр.

ССТ пр.

ПП

ПП

401

301

301

102

102

102

-

 -

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЕРЗТ

ЧЕП

Математика

Икономика

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

 102

 304

 302

302

 402

 402

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Растениевъдство

ССТ

Лек. култури ЗИП

ФВС

Свят и личност

РМТА пр.

РМТА пр.

402

102

402

-

401

 -

-

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ФВС

ОАПЕС  ЗИП

Математика

БЕ ЗИП

Икономика

ЕРЗТ

ДЧФС

303

402

302

301

302

 102

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

Свят и личност

Икономика

ЧЕП

ЕРЗТ пр.

ЕРЗТ пр.

401

302

304

 -

-

 

 

Учебна програма за 11 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

11 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

ЗБУТ 1гр./ТО 2гр.

История

Растен.1гр./ТС 2гр.

Растен. 1гр./УПТС 2гр.

Растен. 1гр./УПТС 2гр.

РМТА пр. 1гр./УПТС 2гр.

РМТА пр. 1гр./УПТС 2гр.

304

404/101

401

402/404

402/404

402/404

 404

404

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Растен. 1гр./АП 2гр.

Математика

ССТ 1 гр./УПТС 2гр.

ССТ пр. 1гр./Уптс 2гр.

ССТ пр. 1гр./Уптс 2гр.

ССТ пр. 1гр./Уптс 2гр.

402/101

302

102/ 404

404

404

404

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ

БЕЛ

ЗБУТ 1гр ./ТО 2гр.

История

Растен. 1гр./ТС 2гр.

ФВС

АЕ

301

301

404/101

401

402/404

-

304

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Растен 1гр./АП 2гр.

Математика

ССТ1гр/ ХХХЗ 2гр.

ТА ЗИП 1гр./ХХХЗ ЗИП 2гр.

ССТ 1 гр./ХХХЗ ЗИП 2гр.

ФВС

БЕ ЗИП

 402/101

302

102/101

102/101

102/101

-

303

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

АЕ

БЕЛ

БД ЗИП  1гр./Микробиол. ЗИП  2гр.

БЕ ЗИП

Философия

ДЧФС

304

301

301/404

303

301

-

 

 

 

Учебна програма за 10 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

ИИ

Биология

АЕ

География

ФВС

БЕ ДП

Сп. игри

302

401

302

304

304

401

-

303

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Математика

БЕЛ

БЕЛ

ФЕ

История

Химия

302

301

 301

303

401

301

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Икономика

Растен. Спп

БЕЛ

ИТ 1 гр./ТА пр. От.ПП 2 гр.

ТА пр. От.ПП 1 гр./ИТ 2 гр.

Физика

Почвознание пр. Рпп

303

402

301

-

302

402

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

География

Химия

ФЕ

ФВС

Физика

Философия

302

401

304

303

-

302

301

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Животновъдство Спп

АЕ

История

Фолософия

Биология

География

101

304

401

401

304

401