Учебна програма за 8 класс

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори  срок, учебна 2018/ 2019 г.

8 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Математика

История

Изобр. изкуство

ИТ I гр./ОТХП СПП  II

БЕЛ

БЕЛ

Биология

303

302

401

301

 403

303

303

405

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 ОЗ. ОтПП т. I/ ИТ II

Химия

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕ  ДП

403

304

 304

303

303

303

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предприемачество ОбПП

ТОЗК  РПП  I  /ОТХП пр. РПП II

АЕ

АЕ

Философия

История

Математика

303

302

403

403

401

401

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Физика

Биология


ЕЕ

ФВС

АЕ

ОЗ пр. РПП I / ОТХП пр. РПП II

ЗТ  РПП I / ОТХП пр.  РПП II

303

401

102

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Музика

ЕЕ

ФВС

Математика

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ДЧФС

303

401

302

403/

 

 

 

 

 
 

Учебна програма за 12 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2018/ 2019 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Свят и личност

ССТ т. / ОВМ

Растениевъдство / Пчеларство

Математика

ЕРЗТ

БЕ ЗИП

Икономика

402

301

102

402 / 101

302

101/102

301

 401

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЕРЗТ

ФВС

Растениевъдство / Пчеларство пр.

Растениевъдство / Пчеларство пр.

РМТА пр. / Пчеларство пр.

РМТА пр. / Пчеларство пр.

 

 

 402/101

402/101

 102/101

 102/101

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Икономика

ССТ /ОВМ

ОАПЕС / МР ЗИП

Математика

БЕ ЗИП

ЧЕП

ДЧФС

401

102

101/102

302

301

 

-

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЛК ЗИП/ Пчеларство ЗИП

ЕРЗТ пр. / Пчеларство

ЕРЗТ пр. / Пчеларство

ССТ пр. / Пр. практика

ССТ пр. / Пр. практика

Свят и личност

ЧЕП

404/101

101/Рсб

101/Раб

Раб.

Раб.

 301

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пр. практика / ЕРЗТ пр.

Пр. практика / ЕРЗТ пр.

Икономика

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

101

101

401

 301

301

 -

 

 

Учебна програма за 11 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2018/ 2019 г.

11 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

ССТ

Математика

История

БЕЛ

ФВС

ТА ЗИП

ДЧФС

401

303

302

401

301

-

 102

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЗБУТ

Растениевъдство

Философия

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

303

403

301

 101

101

101

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Животновъдство

ЗБУТ

БЕЛ

БЕЛ

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

101

303

301

301

402

402

402

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЕ

ССТ

История

Животновъдство

Математика

ФВС

БЕ ЗИП

404

 302

401

101

-

102

303

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Растениевъдство

АЕ

БЕ ЗИП

БДП ЗИП

ССТ пр.

ССТ пр.

402

 

 

 

Учебна програма за 10 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2018/ 2019 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

Етика и право

АЕ

Растениевъдство  / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

304

401

401

304

 -

403

403

403

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

БЕЛ

БЕЛ

ТА / ТС

АЕ

Химия

География

303

303

 102

304

304

302

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

БЕЛ

ИТ / ТС

Растениевъдство / ПА в ХВП

Физика

ФВС

Биология

304

304

403

401

302

-

304

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ТА / ИТ

География

ФЕ

ФЕ

История

Математика

ДЧФС

102/403

403

303

303

401

302

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТА пр./УПТС

ТА пр./УПТС

ТА пр./ПА ЗИП

Растениевъдство/ПА в ХВП

ФВС

Математика

Раб./302

Раб./302

Раб.

402/404

-

302