Учебна програма за 12 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2017/ 2018 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Свят и личност

ССТ т. / ТС ЗИП 

ЕРЗТ т./ ТС т.

Икономика

Раст. т. /ТО

БЕЛ ЗИП

ДЧФС

301

301

303/404

303/404

401

402/404

301

 

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЧЕП

ФВС

ЕРЗТ т./ ТС т.

ЕРЗТ т./ ТС т.

PMTA пр./ ТС пр.

PMTA пр./ ТС пр.

304

 

 

 

 /404

/404

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Икономика

ССТ т./ТО ЗИП

ФВС

Математика

ЧЕП

Раст. пр./ТС пр.

Раст. пр./ТС пр.

303/404

303/404

 

304

402/404

 402/404

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ

БЕЛ

ЛК ЗИП /ТС т.

Свят и личност

ОАПЕС ЗИП/ТС пр.

ССТ пр. /  ТС пр.

ССТ пр. /  ТС пр.

301

301

402/404

401

402/

 

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Икономика

БЕ ЗИП

Математика

ЕРЗТ т./ТО т.

ПП/ПП

ПП/ПП

401

301

304

 303/304

405/404

 405/404

 

 

Учебна програма за 11 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2017/ 2018 г.

11 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Жив. т. /Жив. т.

АЕ

История

БЕЛ

Математика

ФВС

ТА ЗИП

402

404/405

304

401

301

302

 

303 

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ ЗИП

ЗУБТ

Математика

Раст т./Жив. т.

Жив. пр./РМТА пр.

Жив. пр./РМТА пр.

ДЧФС

301

404

302

 

405/

405/

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Жив. т. /МР

БЕЛ

БЕЛ

ССТ т. / Жив т.

Раст. т./Жив. т.

ССТ пр./ ССТ пр.

ССТ пр./ ССТ пр.

404/402

301

301

303/405

402/405

 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗУБТ

БДП ЗИП

АЕ

БЕ ЗИП

Раст. пр. /Жив. пр.

Раст. пр. /Жив. пр.

Раст. пр. /Жив. пр.

 

404

 302

304

301

402/405

402/405

402/405 

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

Философия

ССТ т. /МР т.

 Жив. т./ССТ т.

ФВС

История

301 

303/402

404/303

401

 

 

 

Учебна програма за 10 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2017/ 2018 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

Етика и право

Растениевъдство .т

ФВС

Животновъдство т.

Животновъдство пр.

Животновъдство пр,

401

301

301

402

 -

405

405

405

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ

БЕЛ

Животновъдство т.

Математика

РЕ

АЕ

ТиА т.

303

303

 405

302

401

304

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЕ

Биология

РЕ

География

Физика

Математика

ФВС

304

304

401

401

302

302

 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Растениевъдство т.

БЕЛ

История

Химия

ТА пр./ИТ

ТА пр./

ТА пр./

ДЧФС

402

303

301

304

/403

 

 

 

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТА т.

География

Математика

ИТ /ТА пр.

    /ТА пр.

    /ТА пр. 

303

401

302

403/

 

 

 

Учебна програма за 9 клас

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори учебен срок 2017/2018 г.

9 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Физика

ЗП т. 1 / ИНФ. 2

Биология

АЕ

ФВС

Инф.1/Машинозн.2

Математика

303

303

402/403

304

304

 

403/303

302

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

История

Ботаника /Инф. II гр.

География

БЕЛ

ЗП пр. / ТЧ 

ЗП пр. / ТЧ 

401

402/403

401

303

402/302

402/302

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Физика

ЗП пр. / ИТ 

Биология

АЕ

Инф.  гр./Машинознание.

ФВС

ФЕ

301

402/403

304

304

403/303

 

303

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Психология

Ботаника/Биохимия

БЕЛ

БЕЛ

Химия 

Математика

История

401

402/404

303

303

304

302

401

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

ИТ I гр. / Биохимия

Математика

География

Химия

ФЕ

ДЧФС

403/404

302

 401

304

303