„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

Posted in Специалности

Специалност „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

Професия: „Монтьор на селско стопанска техника”

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование,Технологии.

Растителна защита

Posted in Специалности

Специалност “РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“

Професия: „ РАСТЕНИЕВЪД ”

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години

 

 

Ще получите:

ДИПЛОМА за средно образование;

СВИДЕТЕЛСТВО за управление на МПС - кат.В