Учители

Posted in Учители

Гинка Иванова Йорданова  – директор, учител по икономика

Анета Петлешкова помощник-директор по учебната дейност, Математика, Информатика

Галина Борисова – старши учител, Български език и литература, философски цикъл

Тодорка Костадинова – старши учител, Английски език, Биология, Химия, Чужд език по професията

Невяна Петкова – старши учител, История, География, Психология, Свят и личност

Ервин Ибрям –  учител, Информационни технологии, Физическо възпитание и спорт

Инж. Даниела Георгиева – старши учител, професионална подготовка-теория и практика

Инж. Димитър Иванов – старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Инж. Надя Кръстева – учител, професионална подготовка - теория и практика

Инж. Рашид Абтула – учител, професионална подготовка - теория и практика

Петър Станев - учител, професионална подготовка - практика

Елиз Бакал - учител, Информационни технологии и Математика

Шенай Дауд - учител, Български език и литература, френски език