Консултации

Posted in Консултации

ГРАФИК
за приемно време на педагогическите специалисти
за среща с родители през първия учебен срок на учебната 2019/2020 г.

Утвърден със Заповед №23/ 16.09.2019 г.

 

Педагогически специалист

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

 Гинка Йорданова - директор

 

Понеделник

08.50 -09.35 ч.

Каб. Дирекция

 Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейност

 

Сряда

08.00 - 08.45 ч.

Каб. Счетоводство

 Галина Борисова - старши учител

 

Сряда

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 301

 Даниела Георгиева - старши учител

 

Петък

09.45 - 09.45 ч.

Каб. 402

 Тодорка Костадинова - старши учител

 

Сряда

09.50 - 10.35 ч.

Каб. 304

 Невяна Петкова - старши учител

 

Четвъртък

12.45 - 13.30 ч.

Каб. 401

 Надя Кръстева - старши учител

 

Петък

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 404

 Димитър Иванов - старши учител

 

Понеделник

08.00 - 08.45 ч.

Каб. 102

 Ервин Ибрям - учител

 

Сряда

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 302

 Ерхат Мустафа -  учител

 

Сряда

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 102

Елиз Бакал - учител

 

Сряда 12.45 - 13.30 ч. Каб. 302

 Рашид Абтула - учител

 

Сряда 10.30 - 13.00 ч. Каб. 101

 

 

 

 

Нурие Джелил - педагогически съветник, учител

 


Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък


10.30-13.00

08.00 - 12.00 ч.

08.00 - 11.00 ч.

09.00 - 12.00 ч.

08.00-10.30


 

 

 

 

Ресурсен кабинет

Последни новини

Prev Next