Консултации

Posted in Консултации

ГРАФИК за приемно време на педагогическите

специалисти за среща с родители

през втория учебен срок на учебната 2018 / 2019 г.

 

Утвърден със Заповед №276/ 14.02.2019 г.

 

Педагогически специалист

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

 Гинка Йорданова - директор

 

Вторник

10.30 -11.15 ч.

Каб. Дирекция

 Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейност

 

Сряда

08.00 - 08.45 ч.

Каб. Счетоводство

 Галина Борисова - старши учител

 

Четвъртък

09.45 - 10.30 ч.

Каб. 301

 Даниела Георгиева - старши учител

 

Сряда

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 402

 Тодорка Костадинова - старши учител

 

Петък

10.45 - 11.30 ч.

Каб. 304

 Невяна Петкова - старши учител

 

Вторник

11.45 - 12.30 ч.

Каб. 401

 Надя Кръстева - старши учител

 

Сряда

11.45 - 12.30 ч.

Каб. 404

 Димитър Иванов - старши учител

 

Петък

12.45 - 13.30 ч.

Работилница

 Ервин Ибрям - учител

 

Четвъртък

09.45 - 10.30 ч.

Каб. 302

 Петър Станев -  учител

 

Петък

12.45 - 13.30 ч.

Работилница

Елиз Бакал - учител

 

Вторник 10.45 - 11.30 ч. Каб. 302

 

Рашид Абтула - учител

 

 


 

 

 

Нурие Джелил - педагогически съветник, учител

 

 

Вторник

Понеделник

Вторник

 


 

Сряда

Четвъртък

Петък

 

 

13.30 - 12.00 ч.

09.30 - 12.00 ч.

08.00 - 10.30 ч.

 


 

08.00 - 12.00 ч.

08.00 - 12.00 ч.

09.00 - 11.00 ч.

 

Каб. 101

 

 


 

 

 

Ресурсен кабинет 

Последни новини