Консултации за родители

Posted in Консултации

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИИ УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за втория учебен срок, 2017/2018 учебна година

 

Клас

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Време на провеждане

Място на провеждане

8 КЛАС

Елиз Бакал

ЧЕТВЪРТЪК

09,45 - 10,30

Каб. 302

9 КЛАС

Шенай Дауд

СРЯДА

13,30 - 14,15

Каб. 303

10 КЛАС

Невяна Петкова

ВТОРНИК

13,30 - 14,15

Каб. 401

11 КЛАС

Даниела Георгиева

СРЯДА

12,45 - 13,30

Каб. 304

12 КЛАС

Галина Борисова

ПОНЕДЕЛНИК

13,50 - 14,35

Каб. 301