Консултации за родители

Posted in Консултации

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за втория учебен срок, 2019 / 2020  учебна година

Утвърден със Заповед №260/ 10.02.2020 г. на директора на гимназията

 

Клас

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Време на провеждане

 Място на провеждане

8а КЛАС

Даниела

Георгиева   

ВТОРНИК

09.45 - 10.35

Каб. 402

 

8б КЛАС

 

Надя Кръстева

ВТОРНИК

08.55 - 09.40

Каб. 404

9 КЛАС

Нурие Джелил

ВТОРНИК

09.00 - 09.45

Каб. 303

10 КЛАС

Елиз Бакал

СРЯДА

09.00 - 09.45

Каб. 302

11 КЛАС

Тодорка Костадинова

СРЯДА

09.50 - 10.35

Каб. 304

12 КЛАС

Невяна Петкова

ЧЕТВЪРТЪК

11.40 - 12.25

Каб. 401