Консултации за родители

Posted in Консултации

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за втория учебен срок, 2018 / 2019  учебна година

Утвърден със Заповед №270 / 06.02.2019 г. на директора на гимназията

 

 

Клас

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

 

Време на провеждане

 

Място на провеждане

8 КЛАС

Нурие Джелил

ПЕТЪК

11.15 - 12.00

Каб. 303

9 КЛАС

Елиз Бакал

ВТОРНИК

09.45 - 10.30

Каб. 302

10 КЛАС

Тодорка Костадинова

ПЕТЪК

10.45 - 11.30

Каб. 304

11 КЛАС

Невяна Петкова

ВТОРНИК

11.45 - 12.30

Каб. 401

12 КЛАС

Даниела Георгиева

ПОНЕДЕЛНИК

09.45 - 10.30

Каб. 402

 

Последни новини