Нормативни документи

Posted in Нормативни актове

НАРЕДБА № 2 ОТ 18.05.2009 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК   

НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ   

НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета   

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета   

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

ЗАКОН за училищно и предучилищно образование    

Етичен кодекс  

 СТРАТЕГИЯ 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

 

Последни новини

Prev Next
obyavyava

ПГСС ОБЯВАВА ПРИЕМ: СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС     

 

                                                   СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС  

vestnik-2017-g

kurs-za-rastitelna-zashtita