Непедагогически персонал

Posted in Непедагогически персонал

Красимира Петрова – главен счетоводител

Теодора Драгоева – касиер-деловодител

Величка Димитрова - хигиенист - чистач

Милка Савова - хигиенист - чистач

Шабан Черкез - шофьор-поддръжка

Марийка Стоянова - портиер-домакин

Виолета Стояноваподдръжка

Ресми Ахмед - шофьор,невъоръжена охрана

Зекерие Рафи - огняр

 

 

Последни новини

Prev Next