Специалност: „Земеделец”

 Професия: Фермер

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Мото: Никои не е по-голям от хляба!

 

Ще изучавате:

общообразователни дисциплини: БЕЛ, английски език, математика, физика, химия, биология, география, история, етика, психология, информатика, спорт и др.

- дисциплини, свързани с професията: растениевъдство, животновъдство, трактори и автомобили, безопасност на движението, селскостопанска техника, експлоатация и ремонт на земеделска техника и др. /теория и практика /

Ще придобиете знания и умения:

- за технологията на отглеждане на различни селскостопански култури;

- за особеностите в отглеждането на селскостопанските животни;

- за устройството и действието на селскостопанските машини;

- знания за правилата на движение по пътищата и др.

Ще получите:

- диплом за средно образование;

- свидетелство за професионална квалификация;

- свидетелство за категория В, Ткт, Твк.

 Ще се имате възможност за реализация като:

- земеделски работници в кооперации или сдружения;

- трактористи;

- земеделски производители, с подкрепата на държавата и ЕС чрез програми за развитие на селските райони;

- предприемачи в  сектор „Земеделие” или „Животновъдство”.