Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

БЕЛ

БЕЛ

ССТ

ССТ пр.

ССТ пр.

ПП

ПП

401

301

301

102

102

102

-

 -

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЕРЗТ

ЧЕП

Математика

Икономика

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

 102

 304

 302

302

 402

 402

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Растениевъдство

ССТ

Лек. култури ЗИП

ФВС

Свят и личност

РМТА пр.

РМТА пр.

402

102

402

-

401

 -

-

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ФВС

ОАПЕС  ЗИП

Математика

БЕ ЗИП

Икономика

ЕРЗТ

ДЧФС

303

402

302

301

302

 102

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

Свят и личност

Икономика

ЧЕП

ЕРЗТ пр.

ЕРЗТ пр.

401

302

304

 -

-