Седмична програма

Втори срок, учебна 2018/ 2019 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Свят и личност

ССТ т. / ОВМ

Растениевъдство / Пчеларство

Математика

ЕРЗТ

БЕ ЗИП

Икономика

402

301

102

402 / 101

302

101/102

301

 401

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЕРЗТ

ФВС

Растениевъдство / Пчеларство пр.

Растениевъдство / Пчеларство пр.

РМТА пр. / Пчеларство пр.

РМТА пр. / Пчеларство пр.

 

 

 402/101

402/101

 102/101

 102/101

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Икономика

ССТ /ОВМ

ОАПЕС / МР ЗИП

Математика

БЕ ЗИП

ЧЕП

ДЧФС

401

102

101/102

302

301

 

-

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЛК ЗИП/ Пчеларство ЗИП

ЕРЗТ пр. / Пчеларство

ЕРЗТ пр. / Пчеларство

ССТ пр. / Пр. практика

ССТ пр. / Пр. практика

Свят и личност

ЧЕП

404/101

101/Рсб

101/Раб

Раб.

Раб.

 301

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пр. практика / ЕРЗТ пр.

Пр. практика / ЕРЗТ пр.

Икономика

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

101

101

401

 301

301

 -

 

 

Последни новини