Седмична програма

Първи срок, учебна 2019/ 2020 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

БЕЛ

БЕЛ

ССТ

ССТ пр.

ССТ пр.

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

401

301

301

-

-

-

-

 -

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Животновъдство 

ЧЕП

Математика

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

БЕ ЗИП

 -

 304

 302

404

 404

 301

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Свят и личност

ССТ

лек. култури ЗИП

ФВС

Растеневъдство

РМТА пр.

РМТА пр.

Икономика

-

-

-

-

402

 -

-

302

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

ОАПЕС  ЗИП

ФВС

БЕ ЗИП

Животновъдство

Икономика

ДЧФС

302

-

-

-

-

 302

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

Свят и личност

Икономика

ЧЕП

ПП

ПП

401

302

304

 -

-

 

 

Растениевъдство пр.

 

Последни новини

Prev Next