Седмична програма

Втори срок, учебна 2017/ 2018 г.

12 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Свят и личност

ССТ т. / ТС ЗИП 

ЕРЗТ т./ ТС т.

Икономика

Раст. т. /ТО

БЕЛ ЗИП

ДЧФС

301

301

303/404

303/404

401

402/404

301

 

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЧЕП

ФВС

ЕРЗТ т./ ТС т.

ЕРЗТ т./ ТС т.

PMTA пр./ ТС пр.

PMTA пр./ ТС пр.

304

 

 

 

 /404

/404

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Икономика

ССТ т./ТО ЗИП

ФВС

Математика

ЧЕП

Раст. пр./ТС пр.

Раст. пр./ТС пр.

303/404

303/404

 

304

402/404

 402/404

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ

БЕЛ

ЛК ЗИП /ТС т.

Свят и личност

ОАПЕС ЗИП/ТС пр.

ССТ пр. /  ТС пр.

ССТ пр. /  ТС пр.

301

301

402/404

401

402/

 

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Икономика

БЕ ЗИП

Математика

ЕРЗТ т./ТО т.

ПП/ПП

ПП/ПП

401

301

304

 303/304

405/404

 405/404