Седмична програма

Втори срок, учебна 2017/ 2018 г.

11 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Жив. т. /Жив. т.

АЕ

История

БЕЛ

Математика

ФВС

ТА ЗИП

402

404/405

304

401

301

302

 

303 

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ ЗИП

ЗУБТ

Математика

Раст т./Жив. т.

Жив. пр./РМТА пр.

Жив. пр./РМТА пр.

ДЧФС

301

404

302

 

405/

405/

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Жив. т. /МР

БЕЛ

БЕЛ

ССТ т. / Жив т.

Раст. т./Жив. т.

ССТ пр./ ССТ пр.

ССТ пр./ ССТ пр.

404/402

301

301

303/405

402/405

 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗУБТ

БДП ЗИП

АЕ

БЕ ЗИП

Раст. пр. /Жив. пр.

Раст. пр. /Жив. пр.

Раст. пр. /Жив. пр.

 

404

 302

304

301

402/405

402/405

402/405 

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

Философия

ССТ т. /МР т.

 Жив. т./ССТ т.

ФВС

История

301 

303/402

404/303

401