Седмична програма

Втори срок, учебна 2018/ 2019 г.

11 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

ССТ

Математика

История

БЕЛ

ФВС

ТА ЗИП

ДЧФС

401

303

302

401

301

-

 102

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЗБУТ

Растениевъдство

Философия

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

303

403

301

 101

101

101

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Животновъдство

ЗБУТ

БЕЛ

БЕЛ

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

101

303

301

301

402

402

402

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЕ

ССТ

История

Животновъдство

Математика

ФВС

БЕ ЗИП

404

 302

401

101

-

102

303

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Растениевъдство

АЕ

БЕ ЗИП

БДП ЗИП

ССТ пр.

ССТ пр.

402

 

 

 

Последни новини