Седмична програма

Първи срок, учебна 2018/ 2019 г.

11 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

БЕ ЗИП

Математика

История

БЕЛ

ФВС

ТА ЗИП

ДЧФС

401

303

302

401

301

-

 102

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ССТ т.

Растениевъдство

Философия

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

Животновъдство пр.

301

403

301

 101

101

101

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Животновъдство

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

Растениевъдство пр.

101

404

301

301

402

402

402

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЕ

Математика

История

Животновъдство

ФВС

ССТ

БЕ ЗИП

404

 302

401

101

-

102

303

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Растениевъдство

БДП

БДП

БДП ЗИП

ССТ пр.

ССТ пр.

402

 

 

 

Последни новини

Prev Next