Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

ИИ

Биология

АЕ

География

ФВС

БЕ ДП

Сп. игри

302

401

302

304

304

401

-

303

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Математика

БЕЛ

БЕЛ

ФЕ

История

Химия

302

301

 301

303

401

301

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Икономика

Растен. Спп

БЕЛ

ИТ 1 гр./ТА пр. От.ПП 2 гр.

ТА пр. От.ПП 1 гр./ИТ 2 гр.

Физика

Почвознание пр. Рпп

303

402

301

-

302

402

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

География

Химия

ФЕ

ФВС

Физика

Философия

302

401

304

303

-

302

301

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Животновъдство Спп

АЕ

История

Фолософия

Биология

География

101

304

401

401

304

401