Седмична програма

Първи срок, учебна 2018/ 2019 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

Етика и право

АЕ

ЗП / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

Растениевъдство пр. / УПТС

304

401

401

403

 -

403

403

403

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

БЕЛ

БЕЛ

ТА / ТС

АЕ

Химия

Математика

303

303

 102

304

304

302

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

БЕЛ

ИТ / ТС

География

Физика

ФВС

Биология

304

304

403

401

302

-

304

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ТА / ИТ

Растениевъдство / ПА в ХВП

ФЕ

ФЕ

История

Математика

ДЧФС

102/403

403

303

303

401

302

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТА пр./ЗБУТ

ТА пр./ЗБУТ

ТА пр./ПА ЗИП

Растениевъдство/ПА в ХВП

ФВС

Етика и право

Раб./302

Раб./302

Раб.

403

-

401

 

Последни новини

Prev Next