Седмична програма

Първи срок, учебна 2019/ 2020 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

Музика

Биология

АЕ

География

ФЕ

Физика

Сп. игри

302

401

303

304

304

401

303

302

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Математика

БЕЛ

БЕЛ

ФВС

История

Химия

302

301

 301

-

401

301

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Икономика

Растен. Спп

БЕЛ

ТА ОТ пп

История

Философия

Появознание Рпп

БЕ ДП

303

402

301

-

401

401

402

303

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Химия

География

Математика

Физика

ФВС

ФЕ

ТА пр. Пт ПП 1 гр.

304

401

302

302

-

303

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Животновъдство Спп

АЕ

История

Фолософия

Биология

ТА пр. От ПП 2 гр.

-

-

401

401

304

-

 

Последни новини

Prev Next