Седмична програма

Втори срок, учебна 2017/ 2018 г.

10 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

История

Етика и право

Растениевъдство .т

ФВС

Животновъдство т.

Животновъдство пр.

Животновъдство пр,

401

301

301

402

 -

405

405

405

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ

БЕЛ

Животновъдство т.

Математика

РЕ

АЕ

ТиА т.

303

303

 405

302

401

304

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

АЕ

Биология

РЕ

География

Физика

Математика

ФВС

304

304

401

401

302

302

 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Растениевъдство т.

БЕЛ

История

Химия

ТА пр./ИТ

ТА пр./

ТА пр./

ДЧФС

402

303

301

304

/403

 

 

 

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТА т.

География

Математика

ИТ /ТА пр.

    /ТА пр.

    /ТА пр. 

303

401

302

403/