Седмична програма

Втори учебен срок 2019/2020 г.

9 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

ФВС

Биология

Математика

История

БЕЛ

Философия

АЕ

303

-

304

302

401

 301

 401

304

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФЕ

ТА ор. Рпп 1 гр./СМХВП пр. Рпп 2 гр.

ТА ор. Рпп 1 гр./СМХВП пр. Рпп 2 гр.

Раст. Рпп 1 гр./СМХВП Рпп 2 гр.

Ит 1 гр./Машинознание 2 гр.

ТЧ 1 гр./ИТ 2 гр.

304

101

101

402/101

403/102

102/403

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

АЕ

Химия

Математика

Раст. пр.Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр.

ТА. Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр.

ЗТ. Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр.

 БЕ ДП

 Сп. игри

304

304

302

402/101

 102/101

102/101

303

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

История

ТА Спп 1 гр./СМХВП СПП 2 гр.

ФE

Раст. пр.Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр

БЕЛ

БЕЛ

Физика

401

-

-

402/404

301

301

302

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

Математика

Та Рпп 1 гр./ТС Рпп 2 гр.

ФВС

География

ИИ

Химия

302

102/404

 -

401

 303

304