Седмична програма

Втори учебен срок 2017/2018 г.

9 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Физика

ЗП т. 1 / ИНФ. 2

Биология

АЕ

ФВС

Инф.1/Машинозн.2

Математика

303

303

402/403

304

304

 

403/303

302

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

История

Ботаника /Инф. II гр.

География

БЕЛ

ЗП пр. / ТЧ 

ЗП пр. / ТЧ 

401

402/403

401

303

402/302

402/302

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Физика

ЗП пр. / ИТ 

Биология

АЕ

Инф.  гр./Машинознание.

ФВС

ФЕ

301

402/403

304

304

403/303

 

303

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Психология

Ботаника/Биохимия

БЕЛ

БЕЛ

Химия 

Математика

История

401

402/404

303

303

304

302

401

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

ИТ I гр. / Биохимия

Математика

География

Химия

ФЕ

ДЧФС

403/404

302

 401

304

303