Седмична програма

Първи учебен срок 2018/2019 г.

9 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Биология

Математика

Физика

Химия

АЕ

ФВС

ТЧ 1/Анатомия пр. РПП 2 гр.

 

302

304

303

302

304

 304

 

302/101

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

История

География

Музика

БЕЛ

ФВС

ТА пр. РПП

БЕ СИП

401

401

301

301

-

Раб.

303

 

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ТА РПП

Математика

ФЕ

ФЕ

ИТ / Анатомия пр. СПП

Анатомия пр. СПП/ ИТ

Анатомия пр. СПП 1 гр.

102

402/403

304

304

403/101

 101/403

101

 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

БЕЛ

БЕЛ

Математика

История

ЗБУТ

Анатомия СПП

301

301

302

401

302

101

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

7.

АЕ

Почвознание пр. РПП

Философия

Анатомия пр РПП/ ТЧ

Растениевъдство РПП

Растениевъдство пр. РПП

Анатомия пр. РПП 2 гр.

403

402

 401

101/402

402

 402

101

 

 

 

 

Последни новини

Prev Next