Седмична програма

Първи учебен срок 2019/2020 г.

9 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

AE

Биология

Математика

ФВС

БЕЛ

Философия

ФЕ

303

304

304

302

-

 301

 401

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

История

Раст. Прр 1 гр/СМХВП Рпп 2 гр.

ИТ 1 гр./ТЧ 2 гр.

ТЧ 1 гр./ТЧ 2 гр.

ТА пр. Рпп 1гр/СМХВП пр.Рпп 2 гр.

ТА пр. Рпп 1гр/СМХВП пр.Рпп 2 гр.

401

402

403

403

-

-

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

АЕ

Химия

Математика

Раст. пр.Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр.

ЗТ. Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр.

ЗТ. Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр.

 Сп. игри

 БЕ ДП

304

304

302

402

 101

101

-

303 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

История

ТА Спп 1 гр./СМХВП СПП 2 гр.

ФE

Раст. пр.Рпп 1гр./ТС пр. Рпп 2 гр

БЕЛ

БЕЛ

Физика

401

-

-

402/404

301

301

302

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

Математика

Та Рпп 1 гр./ТС Рпп 2 гр.

ФВС

География

Музика

ЗБУТ Об. ПП

302

404

 -

401

 303

 

 

 

 

Последни новини

Prev Next