Седмична програма

Втори учебен срок 2018/2019 г.

9 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Час на класа

Биология

Математика

Физика

Химия

АЕ

ФВС

ТА РПП

Спортни дейности

 

302

304

303

302

304

 304

 

101

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

История

География

Изобразително изкуство

БЕЛ

ФВС

Химия

401

401

301

301

-

304

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Почвознание РПП

Математика

ФЕ

ФЕ

ИТ / Анатомия пр. РПП

Анатомия пр. РПП/ ИТ

БЕЛ ДП

102

402/403

304

304

403/101

 101/403

101

 

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

БЕЛ

БЕЛ

Математика

Почвознание СПП

Растениевъдство РПП

ТА пр. РПП

ТА пр. РПП

301

301

302

401

402

101

101

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

АЕ

Почвознание пр. РПП

Философия

История

Растениевъдство РПП

Растениевъдство пр. РПП

403

402

 401

401

402

 402

 

 

 

 

Последни новини