Държавни изпити по теория и практика на специалността

 График

За организиране и провеждане на държавните изпити за придобиване

на  втора степен на професионална квалификация за учебната 2018 – 2019 г.

 

Полагат се след успешно завършен 12 клас

 

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността
  • практика на професията и специалността

 

     Провеждат се в три сесии :

  • Теория на професията - 06.06.2019 г.
  • Практика на професията от 07.06 до 11.06.2019 г.
  • Срок за подаване на заявления - до 09.05.2019 г.

 

     Дати на провеждане - септемврийска сесия:

  • Теория на професията - 11.09.2019 г.
  • Практика на професията - от 13.09.2019 г.
  • Срок за подаване на заявления - до 31.08.2019 г.

 

 

 

 

 

Последни новини