Държавни изпити по теория и практика на специалността

 График

За организиране и провеждане на държавните изпити за придобиване

на  втора степен на професионална квалификация

за учебната 2019 – 2020 г.

 

Полагат се след успешно завършен 12 клас

 

Държавните изпити са:

  • теория на професията и специалността

  • практика на професията и специалността

 

     Провеждат се в три сесии:

  • Теория на професията - 05.06.2020 г.

  • Практика на професията от 10.06 до 12.06.2020 г.

  • Срок за подаване на заявления - до 09.05.2020 г.

 

     Дати на провеждане - септемврийска сесия:

  • Теория на професията - 10.09.2020 г.

  • Практика на професията - от 14.09.2020 г.

  • Срок за подаване на заявления - до 31.08.2020 г.