Държавни зрелостни изпити

Posted in Държавни изпити

Информация за организирането и провеждането
на държавните зрелостни изпити за учебната 2018 - 2019 година

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: 

Сесия май - юни

1.1. Български език и литература – 21 май 2019 г. ,начало 08:00ч.

1.2. Втори държавен зрелостен изпит –  23 май 2019 г. ,начало 08:00ч.

1.3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май  - 31 май 2019 г.

 

Сесия август - септември

1.4.Български език и литература – 28 август 2019 г. , начало 08:00ч.

1.5.Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г. , начало 08:00ч.

1.6. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  30 август  - 04 септември 2019 г.

 

 

 

2. График на дейностите за организация и провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017 – 2018 г.

 Сесия май - юни

Дейности Срок
  Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

06.03.2019 г. - 17.03.2019 г.

  Допускане до държавни зрелостни изпити  до 18.05.2019 г.
  Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

 

 до 18.05.2019 г.

  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  до 18.05.2019 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали   до 18.05.2019 г.
  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити  до 09.06.2019 г.

Сесия август - септември

Дейности Срок
  Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити до 03.07.19 г.-14.07.19 г.
  Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

 

 до 25.08 2019 г.

  Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 04.08.2019 г.
  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  до .25.08.2019 г.
  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити  до 11.09.2019 г.

 

 

 

Последни новини