ПЛАН-ПРИЕМ
УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

 През учебната 2017 – 2018 година Професионалната гимназия по селско стопанство в с. Ситово, обл. Силистра ще приема ученици след завършен VІІ и VІІІ клас

 

Прием след VІІ клас

Дневна форма на обучение:

 

Специалност „ЗЕМЕДЕЛСКО    СТОПАНСТВО”

 

Професия: ИКОНОМИСТ

 

Прием: след 7 клас

 

Срок на обучение: 5 години

 

Балообразуващи предмети :География и икономика, Технологии.


 

Специалност „ЗЕМЕДЕЛЕЦ”

Професия: ФЕРМЕР

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование,Технологии.

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици  


 

Прием след VІІI клас

 Дневна форма на обучение:

Специалност „ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

Професия: „Оператор в хранително - вкусовата промишленост”

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години


 

 Дневна форма на обучение: 

Специалност “РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“

Професия: „ РАСТЕНИЕВЪД ”

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години

 ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици   

 

След завършване на гимназията учениците придобиват:

 • Диплома за средно образование;
 • Втора степен на професионална квалификация по избраната специалност;
 • Правоспособност за управление на МПС, категория „В”, „Ткт”;
 • Правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк” 

 По време на обучението си учениците ползват:

 • Безплатно общежитие;
 • Безплатен транспорт от местоживеенето до училище и обратно;
 • Училищен стол, който предлага храна на ниски цени;
 • Учениците, записани в 9 клас, получават стипендии. 

 ПГСС предлага разнообразни дейности за професионалното и личностно развитие на учениците.

 •  Футболен отбор ;
 • Фолклорен танцов състав;
 • Безплатни курсове по „Фризьорство”

 Задочна форма на обучение по специалността: ЗЕМЕДЕЛЕЦ

 

 

 

Последни новини

Prev Next
obyavyava

ПГСС ОБЯВАВА ПРИЕМ: СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС     

 

                                                   СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС  

vestnik-2017-g

kurs-za-rastitelna-zashtita