Специалност ”Пчеларство”

Професия „Фермер”

Мото: Пчеларството – живот за планетата Земя

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години

 

Ще изучавате:

- общообразователни дисциплини: БЕЛ, английски език, руски език, математика, физика, химия, биология, география, история, етика, психология, информатика, спорт и др.

- дисциплини, свързани с професията: животновъдство, медоносна растителност, трактори и автомобили, безопасност на движението, селскостопанска техника и др. (теория и практика)

 Ще усвоите знания и умения за:

- отглеждане и развъждане както на пчели, така и на всички видове  селскостопански животни;

- биологично пчеларство;

- разпознаване на медоносната растителност в района, в страната и по света;

- разпознаване на видове фуражи и тяхното използване;

-устройство и ремонт на трактори и автомобили;

- управление на автомобили и трактори, работа с прикачен инвентар към трактора;

 Ще получите:

- Диплом за средно образование;

- Свидетелство за професионална квалификация;

- Свидетелство за управление на МПС – категории: В, Ткт, Твк.

 Ще имате възможност да се реализирате:

- Можете да продължите образованието си в специализиран колеж и университет

- като работници в земеделски кооперации в страната и ЕС;

- Можете да създадете собствен пчелин;

- да станете земеделски производител на селскостопанска и биопродукция;

- Ще може да кандидатствате  по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони с предимство.