26.09.2019

Posted in Новини

 

На 26.09.2019 г. бе проведен информационен блок във връзка с Европейския ден на езиците. Емирхан Шабан ученик от XI запозна аудиторията  с основните цели на Европейския ден на езиците :

  • Да се осведоми общността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичното и междукултурно  разбирателство
  • Да популяризира богатото и културно разнообразие в Европа
  • Да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст, не само в училищата , но и извън тях

В ПГСС се изучават три чужди езика. Джерен Мюмюн от десети клас рецитира любимо стихотворение на английски език. Емир Мехмед , ученик от десети клас рецитира на френски език а Мария Шопова – ученичка от дванадесети клас на руски език.

В часовете по английски език бе представена презентация с въпроси свързани с Европейския ден на езиците.

Ученето на езици е богатство .