Административно обслужване по РМС №704/05.10.2018 г.

Posted in Услуги

Приемане и преместване

Валидиране

Служебна бележка за подадено заявление ДЗ

Издаване служебна бележка за допускане ДЗИ

Диплома

Дубликати

Европейско приложение ПК

Европейско приложение на диплома СО

Удостоверение свидетелство за валидиране на ПК

Удостоверение професионално обучение и СПК

 

Проверка способности