Свободни места

Posted in Прием

8 клас      

спец. Механизация на селското стопанство - 4 бр. свободни места

спец. ППММП - 1 бр. свободни места

9 клас

спец. Земеделец - 6 бр. свободни места

11 клас

спец. Земеделец - 10 бр. свободни места

12 клас

спец. Пчеларство - 10 бр. свободни места

спец. Земеделец - 1 бр. свободни места