„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

Posted in Специалности

Специалност „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

Професия: „Монтьор на селско стопанска техника”

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети: Биология и здравно образование,Технологии.