Учебна програма за 8а класс

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Втори срок, учебна 2019/ 2020 г.

8а клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Математика

АЕ

БЕЛ

ИИ

Физика

ИТ

ФВС

402

302

 -

 301

302

302

403

-

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Предприемачество

История

АЕ

БЕЛ

Биология

География

303

401

301

304

401

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

История

ТА Рпп

АЕ

АЕ

Биология

СП. игри

302

401

 -

 -

-

402

-

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗТ Рпп

БЕЛ

БЕЛ

 

Химия

ОР Рпп

Философия

ТА пр. Рпп

-

301

301

304

402

403

-

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТА Рпп

ФВС

Математика

Почвознание Рпп

ЗТ Рпп

БЕ ДП

402

302

402

 -

 303