Учебна програма за 8 класс

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Първи срок, учебна 2018/ 2019 г.

8 клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Математика

История

Физика

ИТ I гр./ОТХП СПП  II

БЕЛ

БЕЛ

Биология

303

302

401

302

 403

303

303

405

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТОЗК пр. РПП  I / ИТ II

Химия

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕ  СИП

403

304

 304

303

303

303

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предприемачество ОбПП

Математика

АЕ

АЕ

Философия

История

ОЗТ  РПП  I  /ОТХП пр. РПП II

303

302

403

403

401

401

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Физика

География

ТА РПП I/Микробиология РПП II

ФВС

АЕ

ЕЕ пр. РПП I / ОТХП пр. РПП II

ТОЗК  РПП I / ОТХП пр.  РПП II

303

401

102

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Музика

ЕЕ

ФВС

Математика

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ДЧФС

303

401

302

403/

 

 

 

 

 
 

Последни новини

Prev Next