Учебна програма за 8а класс

Posted in Учебна програма

Седмична програма

Първи  срок, учебна 2019/ 2020 г.

8а клас

ден

предмет

кабинет

Понеделник

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа

Математика

История

Изобр. изкуство

ИТ I гр./ОТХП СПП  II

БЕЛ

БЕЛ

Биология

303

302

401

301

 403

303

303

405

Вторник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 ОЗ. ОтПП т. I/ ИТ II

Химия

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕ  ДП

403

304

 304

303

303

303

Сряда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предприемачество ОбПП

ТОЗК  РПП  I  /ОТХП пр. РПП II

АЕ

АЕ

Философия

История

Математика

303

302

403

403

401

401

Четвъртък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Физика

Биология


ЕЕ

ФВС

АЕ

ОЗ пр. РПП I / ОТХП пр. РПП II

ЗТ  РПП I / ОТХП пр.  РПП II

303

401

102

Петък

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Музика

ЕЕ

ФВС

Математика

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ТА пр.  РПП I /СМХВП пр. РПП II

ДЧФС

303

401

302

403/

 

 

 

 

 
 

Последни новини