Икономист

Posted in Икономист

Специалност „ЗЕМЕДЕЛСКО  СТОПАНСТВО”

Професия: ИКОНОМИСТ

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи предмети :

География и икономика, Технологии.

Реализация и Възможности

 

Завършилите специалност “Земеделско стопанство” професия “Икономист” могат да се реализират в професионално направление “Администрация и управление”, както в публичния така и в частния сектор. Професията “Икономист” осигурява широко поле за професионална реализация и лична изява. След завършване на своето обучение    икономистът може да работи във всички отрасли на икономиката.

 

Ще получите:

-   ДИПЛОМА за средно образование